zaposlitev-za-polovicni-delovni-cas
- Poslovanje

Kaj je zaposlitev za polovični delovni čas?

Zaposlitev za polovični delovni čas je, kot sama besedna zveza pove, delo, ki se opravlja manj časa dnevno kot bi se sicer, torej manj kot 40 ur na teden. Število delovnih ur je stvar dogovora, ki se ga formalizira s pogodbo o zaposlitvi, v kateri se določi delovni režim in ostale specifikacije. Priljubljena izbira je zaposlitev za 4 ure, kar pomeni polovico običajnega delovnega dne. Zaposlitev za polovični delovni čas pa sicer delavcu prinaša vse ostale pravice in obveznosti, ki jih ima polni delovni čas, torej letni dopust, regres, zavarovanje, prepoved diskriminacije, itd. Tako je delavec s polovičnim časom enakopraven delavcu, ki opravlja delo polni delovni čas.

zaposlitev-za-polovicni-delovni-cas-dekra

Zaposlitev za polovični delovni čas ima mnoge prednosti za delavca

Zaposlitev za polovični delovni čas s seboj prinaša mnoge prednosti, ki delavcu izboljšajo kvaliteto življenja. Prva in najbolj očitna prednost je seveda več prostega časa za zasebno življenje, kar dokazano zelo pozitivno vpliva na posameznikovo mentalno in fizično zdravje, osebnostni razvoj, medosebne odnose in še marsikaj. Zaposlitev za 4 ure posamezniku omogoča, da več svojega časa posveti družini, prijateljem in najpomembnejše od vsega – sebi. Takšen delovni režim še posebej koristi tistim, ki imajo majhne otroke oziroma družinske člane, za katere je potrebno še posebej skrbeti.

Prav tako je tovrstno delovno razmerje koristno tudi za posameznikov profesionalni razvoj in razvoj koristnih veščin, saj lahko v preostalem času uri nekatere spretnosti, ki pridejo prav pri opravljanju dela. Omogoča tudi iskanje novih delovnih priložnosti, saj se lahko pogodbe sklene z več različnimi delodajalci in tako opravlja več različnih del. Takšna izbira pomeni boljše kompetence na več različnih področjih, manj monotono delo, omogoča tudi večji zaslužek in na splošno popestri profesionalno življenje posameznika. Ena izmed koristi so tudi potencialno manjši stroški za kosilo in transport, saj pri polovičnem delovnem času lahko posameznik pripravi kosilo kar doma in se izogne kupovanju kosila na delovnem mestu.

zaposlitev-za-4-ure

 

Zaposlitev za polovični delovni čas ima tudi mnoge prednosti za delodajalca

Zaposlitev za 4 ure lahko tudi delodajalcu prinese mnoge prednosti, ki se nanašajo predvsem na uspešnost poslovanja. Ker v zadnjem času prihaja do vse večjega prepoznavanja prednosti skrajšanega delovnika in se tudi v nekaterih bolj razvitih državah vedno bolj nagibajo k temu, da bi skrajšana zaposlitev postala norma, ta praksa podjetjem prinaša povečan ugled. Krajši delovni čas pomeni boljše pogoje za delavce, tako za fizično kot mentalno zdravje, zato bodo tudi v prihodnosti najbolj uspešna in cenjena podjetja tista, ki bodo na prvo mesto postavljala dobrobit svojih zaposlenih.

Dokazano je tudi, da zaposlitev za 4 ure oziroma 20 do 30 ur na teden znatno poveča produktivnost delavcev v podjetju. Ob običajnih delovnih urah se zaradi utrujenosti, stresa in obremenitve precejšnje število zaposlenih izkaže za neproduktivne. Zmanjšan delovni čas tako v praksi omogoča, da se v teh nekaj urah delavci zares osredotočeno posvetijo svojim nalogam in tako bolje opravijo delo. Dokazano je tudi, da se lahko velika večina dela opravi v štirih dneh v tednu namesto v petih, saj en prost dan več v tednu delavcu omogoča, da se spočije in pripravi na naslednji dan. Tako delavci tudi bolje vrednotijo svojega delodajalca, čutijo večjo odgovornost do podjetja in povečajo svojo motivacijo pri delu.

S takšnim režimom lahko delodajalec tudi rekrutira kadre, ki so bolj specializirani za določeno področje, ki pa ne zahteva polnega delovnega časa. Podjetje lahko s takšnim razmerjem tudi optimizira produktivnost v smislu, da podaljša svoj delovni čas in ponuja opravljanje storitve zvečer oziroma ponoči. Produktivnost podjetja naraste, če sta na primer aktivna dva delavca, izmed katerih je vsak bolje specializiran za eno specifično delo, v primerjavi z enim delavcem, ki mora opravljat več različnih del in za vsako izmed teh ni enako specializiran. To pomeni, da podjetje s takšnim razmerjem mnogo bolj učinkovito izkoristi svoje kadre.

Kadrovska agencija lahko znatno pomaga pri iskanju tovrstne zaposlitve

Kadrovska agencija je organizacija, ki združuje delodajalce z delavci in pomaga podjetjem pri iskanju kadrov. Te organizacije se srečujejo z vse večjo ponudbo in povpraševanjem po delu s krajšim delovnim časom, zato so lahko zelo koristne pri iskanju takšnega delovnega razmerja. Pri svojem delovanju v poštev jemlje preference, kompetence in zahteve tako delavca kot delodajalca, in pomaga pri iskanju ustreznega delovnega mesta.

Kadrovska agencija pri svojem delu uporablja specializirane meritve, kot so na primer psihološki test, merjenje organizacijske klime, kadrovsko svetovanje in še mnoge druge storitve, ki pripomorejo tako k izboljšanju poslovanja podjetja kot k boljšemu počutju delavcev. Splošno znano je, da sta ta dva aspekta premo sorazmerna, saj boljše počutje delavcev posledično prinaša tudi večjo produktivnost podjetja.

Ker delovno razmerje s polovičnim delovnim časom pripomore k izboljšanem počutju delavcev, je to pogosta izbira, s katero kadrovske agencije izboljšajo učinkovitost svojih strank. Seveda krajši delovni čas prinaša tudi nekatere slabosti, predvsem v administrativnih naporih, potencialno slabšemu zaslužku delavcev in nekaj ostalih slabosti, vendar pa je dejstvo, da prihodnost trga dela tiči v izboljšanih pogojih za tako delavce kot delodajalce v obliki krajših delovnih ur.

kadrovska-agencija